सवारीसाधनमा नेपालीमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नं. प्लेट राख्न सांसदहरूको माग
काठमाडौं, भदौ २१