गोपाल किरातीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गरिने
खोटाङ, भदौ २०