कस-कसले पाउँदैनन् संसद र प्रदेशमा सांसदको उम्मेदवार बन्न?