गाउँ पर्यटक प्रवर्द्धन मञ्च प्रदेश ४ अध्यक्षमा पौडेल
पोखरा, भदौ १९