निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण राजनीतिक प्रभावमा : नेता नेपाल
भरतपुर, भदौ १६