आवश्यकता भए तालमेल हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
धनगढी, भदौ १५