पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै मिडियामा लागू हुन्छ : सञ्चार मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं, भदौ ११