मौवाफाँट तोकियो रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र
म्याग्दी, भदौं ६