प्रधानमन्त्री देउवाले अायोगलाई साेधे- केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव छ?
काठमाडौं, साउन ३२