बाढीपहिरो पीडितका लागि बारले  एक लाखको कोष खडा गर्ने 
काठमाडौं, साउन ३२