सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने चिन्ता
काठमाडौं, साउन २७