मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने तयारीमा – मन्त्री थापा
पोखरा,  साउन २४