जिसस भक्तपुरमा गेलालसहितको प्यानलै विजयी
भक्तपुर, साउन २३