‘किसुनजी अध्ययन केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौं, साउन २२