‘नवीकरणीय ऊर्जाबाट ऊर्जाको अभाव पूरा गरिने’
काठमाडौंँ, साउन २१