ट्रमा सेण्टरका  प्रा डा गिरी स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा
काठमाडौं, साउन २०