जिसस कञ्चनपुरको निर्वाचन साउन २२ गते
कञ्चनपुर, साउन १९