सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा प्रबन्ध थप सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता 
काठमाडौं, साउन १९