निगम जग्गा खरीद प्रकरणमा कुनै सम्झौता गर्दिन : मन्त्री मण्डल
काठमाडौं, साउन १८