भरतपुरमा १९ वडाका सबै मतपत्र जलाइयो
भरतपुर, साउन १७