राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उच्च प्राथमिकतामा : पर्यटनमन्त्री देव  
काठमाडौं, साउन १६