भरतपुर-१९ मा मतदाता ३७९७, ज्ञवाली र दाहालको मतान्तर ७८४
काठमाडौं, साउन १५ (सेतोपाटी)