दुई हप्तामै मतदाता नामावलीमा सात हजारको नाम
पोखरा, साउन १५