जापान सरकार र नागरिकले अब सोझै नेपालमा लगानी गर्न पाउने
टोकियो, साउन १३