जनतालाई स्वच्छ खानेपानी दिने मन्त्री यादवको प्रतिबद्धता 
काठमाडौं, साउन १२