चार बजे सपथ, कसले कुन मन्त्रालय पाए?
काठमाडौं, साउन ११ (सेतोपाटी)