इयूको कालो सूचीबाट हटाउन प्राधिकरणको पहल 
काठमाडौं, साउन ११