औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइने
भद्रपुर,  साउन ८