‘सुधार भएन दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर’
काठमाडौं, साउन ६