पदको लोभमा देशलाई अहित हुने काम गर्नुहुँदैनः ओली 
काठमाडौं, साउन ६