मन्त्रालयबीच नै समन्वयन नहुँदा कर्मचारी समायोजनमा समस्या
काठमाडौं, साउन ५