अर्थसमितिले क्षेत्राधिकार मिचेको भनी उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपत्ति
काठमाडौं, साउन ५