जिल्लाका सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाटै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने
काठमाडौँ, साउन ४