९ वर्षसम्म पनि पारित भएन रोमविधान,सम्बन्धित निकायद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
पाल्पा, साउन ३