विराटनगरको कार्यपालिकामा काँग्रेसको बहुमत
विराटनगर,  साउन ३