निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने आयोगको निर्णय,अधिकृतलाई साउन ७ गतेबाट लागू हुने गरी नियुक्त गरिने