भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आज चुनाव
काठमाडौं, साउन २ (ऐजन्सी)