आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ – उपप्रधानमन्त्री महरा