झापामा १ हजार १७८ जनाको जमानत जफत
भद्रपुर, असार २८