यी बागी उम्मेद्वार जसलाई जनताले जिताए
गोपाल काफ्ले पथरी, असार २४