चुनावमा टाँगेका प्रचार समाग्री मेयर आफैंले हटाए
नारायण खड्का, दाङ,असार, २५