एक महानगर र ५ उपमहानगरको के छ अवस्था?
काठमाडौं, असार २० (सेतोपाटी)