उपप्रधानमन्त्री महरा भारत प्रस्थान
काठमाडौँ, असार १८