उम्मेदवारको मृत्यु भएको वडामा जेठ २ गते मतदान
रत्ननगर, वैशाख २८