ग्यास निस्किएको सिरुटारको क्षेत्रमा तारबार गर्न उद्योग मन्त्रीको निर्देशन
भक्तपुर, वैशाख ७