प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १ गते राजीनामा दिने, त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री
बिष्णु बुढाथोकी काठमाडौं, चैत ३०