अमेरिकामा जि-सेभेनको वैठक गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव जर्मन चान्सलर मर्केलबाट अस्वीकार
एजेन्सी जर्मनी, जेठ १७