‘लो प्रोफाइल’मा बस्ने नेम्वाङ ओली सपनाका नयाँ सारथी
सन्जिब बगाले काठमाडौं, मंसिर ५