ट्रम्प र सीबीच टेलिफन वार्ता, आउने साता जापानमा भेट्ने
एजेन्सी काठमाडौं, असार ४