मुख्यमन्त्री पोखरेल र चीनको कान्छु प्रदेशका गर्भनरबीच भेट